top of page

Verksamhetsidé

Föreningens uppgift är att:

  • vårda och bevara minnet av de svenska frivilliginsatserna i Finlands krig under åren 1939-1944

  • vidmakthålla kamratskapet och sammanhållningen mellan medlemmarna

  • vårda minnet av de stupade

  • hålla kontakt med finska veteranorganisationer i Sverige och Finland

bottom of page