top of page

Styrelse verksamhetsåret 2023–2024

NAMN

Bengt Nylander

Carl Gustav Johanson

Per Wallén

Eric Björklund

Jens Strålenhielm

Lars Järvirova

 

Anders Grafström

Kalevi Wikström

Jan Molin

Leif Johansson

Stefan Folke

BEFATTNING

Ordförande - Kontakter i FM

Vice ordförande

Sekreterare

Redaktör

Skattmästare (medlemsregister), Klubbmästare

Hemsidan

 

Suppleant - Rekryteringsansvarig

Suppleant

Adjungerad - Kontakter i Finland

Adjungerad - Minnesskidmarschen

Adjungerad - Gravvårdsgruppen

Stadgar

Adress: Aspvägen 6, SE-732 97  ARBOGA


PlusGiro: 15 94 61-3  (SWIFT: NDEASESS, IBAN: SE04 9500 0099 6042 0159 4613)


Organisationsnummer: 802000-8846

bottom of page