top of page

Hänt i föreningen 2005
(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)
(För att återgå till att se andra årtal klicka HÄR)

Medlemmar
Vid årets slut 2005 uppgick antalet medlemmar till 704 varav 246 är krigsveteraner.

Representation
Den 7/12 2005 på Sveriges ambassad i Helsingfors fick professor Åke Lindman mottaga F19-tavlan som tack för arbetet med filmen "Framom främsta linjen", samt för den nu påbörjade storfilmen om Tali-Ihantala 1944. Om det filmprojektet kan berättas att manuset och eknomin är klara samt att tid och plats för inspelningarna är bestämda. Inspelningen sker under maj och juni 2006 i Tavastehustrakten.
Finlands Självständighetsdag
CG Johanson representerade Minnesföreningen vid gudstjänsten i Finska kyrkan på Finlands Självständighetsdag den 6 december 2005. Efter gudstjänsten följde traditionell kransnedläggning vid minnestavlorna. Läs mer här.

Höstmötet 2005
Höstmötet hölls i Samlingssalen på Karlberg den 7 oktober i närvaro av ett sjuttiotal medlemmar. Föreningens förre ordförande Orvar Nilsson berättade om de svenskar som deltog i striderna i Karelen sommaren 1944. Han tillhörde själv denna skara och kunde på ett initierat, medryckande och fängslande sätt redovisa sina erfarenheter och minnen från dessa hårda strider. Efteråt visades filmen om ”Slaget i Ladoga Karelen – Från Svir till Nietjärvi sommaren 1944”. Som avslutning serverades en god middag i Restaurang Karlberg och kaffet dracks i Gyllenhielmska mässen (före detta Kadettmässen).

Orvar Nilsson, Åke Lindman och Jan Molin.

Orvar Nilsson, Åke Lindman och Jan Molin.

Bilder från middagen under höstmötet. Foto: Solveig Hyöty.

Jubiléet 2005
65-årsjubileum firades till minne av bildandet av Svenska frivilligkåren och årsmöte hölls på Karlbergs Slott den 12 mars. Hedersgäster var ambassadör Pertti Torstila och fru Eva Torstila. Från Helsingfors deltog ordföranden i Södra Finlands Krigsveterandistrikt, Finn-Göran Wennström och distriktets mångåriga verksamhetsledare Solveig Hyöty. Firandet inleddes med andakt i Karlbergs slottskapell och efter årsmötesförhandlingarna i den anrika Rikssalen deltog ett sjuttiotal medlemmar i högtidsmiddagen i Artillerisalen. Kaffet serverades sedvanligt i Pelarsalarna i slottets gästvåning. Ett utförligt reportage finns i tidning nr 2/2005.

Minnesskidmarschen 2005
Den sjunde skidmarschen till minne av Svenska frivilligkåren genomfördes i mars 2005 med ett 20-tal deltagare från Sverige, Finland och USA. En utförlig artikel, skriven av Lars Gyllenhaal, finns att läsa i tidning nr 2/2005.

Bilder från Minnesskidmarschen 2005. Foto: Axel Skough (tv) och Nicolas von Schmidt-Laussitz (th).

bottom of page