top of page

Gravvårdsgruppen

 

Styrelsen har bildat en gravvårdsgrupp vars syfte är att bevara gravar i Sverige för stupade frivilliga. Gruppen uppvaktar gravar med blommor och/eller ljus i samband med De stupades dag (tredje söndagen i maj), Alla Helgons dag samt på Finlands Självständighetsdag den 6 december. Vissa gravar får även blommor på den dag den frivillige stupade.
Gruppen har tillskrivit samtliga kyrkogårdsförvaltningar där stupade är begravda, för att säkerställa att gravarna kommer finnas kvar även i framtiden.


Om du vill skänka ett bidrag till detta viktiga arbete kan du betala till föreningens Plusgirokonto 15 94 61-3. Märk bidraget med gravvård.
Ytterligare upplysningar om  gravvårdsgruppen går att läsa i verksamhetsberättelsen för 2021, som är publicerad i tidning nr 1 / 2022.

bottom of page